βρέθηκαν 4 σύνολα δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • Υπολογιζόμενος πληθυσμός

  Το σύνολο δεδομένων δεν έχει περιγραφή

 • Μεταναστευτική κίνηση

  Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει στατιστικές εισερχόμενης – εξερχόμενης μετανάστευσης και πληθυσμού κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.
 • Φυσική Κίνηση Πληθυσμού-Γάμοι

  Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει στατιστικές Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού (Γάμοι, Γεννήσεις, Θάνατοι, Σύμφωνα Συμβίωσης) κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς καθώς και τον εκτιμώμενο...
 • Φυσική Κίνηση Πληθυσμού-Γεννήσεις

  Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει στατιστικές Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού (Γάμοι, Γεννήσεις, Θάνατοι, Σύμφωνα Συμβίωσης) κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς καθώς και τον εκτιμώμενο...