βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής

    Το Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής αφορά τους Φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138), ήτοι οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, οι...