βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Υδατικά Διαμερίσματα

    Περιλαμβάνονται τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας. Τα δεδομένα είναι σε κλίμακα 1:50.000 και είναι στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87.