βρέθηκαν 3 σύνολα δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Τριετής αναφορά προόδου INSPIRE

    Πρόκειται για την τριετή αναφορά προόδου εφαρμογής της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) αρχής γενομένης από το έτος 2010
  • Απόφαση έγκρισης ΣΜΠΕ

    Αποφάσεις έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Α κατηγορία άρθρου 2 ν. 3448/06.
  • Γνωμοδότηση ΠΠΠΑ

    Γνωμοδότηση Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων. Β κατηγορία άρθρου 2 ν. 3448/06