βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Γεωχωρικά Δεδομένα για Λατομικές Περιοχές

    Πολυγωνικό αρχείο δεδομένων των Λατομικών Περιοχών της Χώρας. Το αρχείο έχει δημιουργηθεί από τη συγκέντρωση των σχετικών αποφάσεων, την καταγραφή, την ταξινόμηση και την...