βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Λεκάνες Απορροής

    Περιέχονται οι 46 Λεκάνες Απορροής Ποταμών της χώρας. Τα δεδομένα είναι σε κλίμακα 1:50.000, και στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87.