βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛΘ

    ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΡΟΙ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ , ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...