βρέθηκαν 3 σύνολα δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Πολιτική Προστασία

    Δεδομένα που έχουν σχέση με την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας, χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης
  • Συνεργαζόμενα Συνεργεία

    Συνεργεία επισκευών οχημάτων, μηχανημάτων εργου κλπ και στοιχεια τους
  • Εγκαταλειμμένα Οχήματα

    Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Μεταμόρφωσης ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στα...