ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα, απαρτίζεται δε από 8 Περιφερειακές Ενότητες & 30 Δήμους. (Π.Δ. 141, ΦΕΚ Α΄ 234 /27.12.2010).

ΑΔΑ Απόφασης: 7Α3ΘΟΡ1Γ-4Ε8

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
διαύγεια URL https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%913%CE%98%CE%9F%CE%A11%CE%93-4%CE%958