ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης είναι Δημόσια Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αποτελεί μία τοπική Υπηρεσία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους που υπάγεται διοικητικά στην περιφερειακή Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Η κατά τόπο αρμοδιότητά της συμπίπτει προς εκείνη του ομώνυμου Εφετείου Θράκης (δηλαδή των Νομών Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου, Καβάλας, Δράμας). Κύριο έργο της είναι η διενέργεια Ιατροδικαστικών Πράξεων, ύστερα από παραγγελία των εισαγγελικών και των ανακριτικών αρχών της περιφέρειας του Εφετείου Θράκης. Η Υπηρεσία στεγάζεται στην Κομοτηνή στη διεύθυνση Φιλικής Εταιρίας 59 και Φιλίππου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2531085692-3), ενώ το νεκροτομείο βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής (τηλέφωνο επικοινωνίας:2531351342).