ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

O Oργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (OAEE) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που συστάθηκε με το Ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/5.1.1999) και λειτουργεί από 1.1.2007. Προήλθε από την ενοποίηση των καταργηθέντων ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ και ασφαλίζονται σε αυτόν οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι και αυτοκινητιστές. Την 1.8.2008, σε εφαρμογή του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/3.4.2008), στον ΟΑΕΕ εντάχθηκαν ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ), το Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων και οι κατά Κύρια Ασφάλιση ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΓΠ), αναβάτες και προπονητές. Σκοπός του Οργανισμού είναι η ασφαλιστική κάλυψη των υπαγόμενων σε αυτόν προσώπων σε περίπτωση γήρατος , αναπηρίας, θανάτου, ατυχήματος και των μελών της οικογενείας τους σε περίπτωση ασθένειας ή θανάτου τους, καθώς και η χορήγηση παροχών σε χρήμα.