Ετήσιες Εκθέσεις

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής για την προώθηση της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12Γ του Ν. 4305/2014 το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης υποβάλει στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων την ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων από τους υπόχρεους στην εφαρμογή της πολιτικής φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ιδίου Νόμου.

Η έκθεση της παραγράφου 1, σε συνέχεια διαδικασίας διαβούλευσης, συζητείται σε κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και των Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών Θεσμών και Διαφάνειας και Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής.

Οι ετήσιες εκθέσεις είναι διαθέσιμες εδώ

Ετήσια Έκθεση έτους 2015

Ετήσια Έκθεση έτους 2016