Εφαρμογή υπολογισμού ρυθμού φόρτισης πεδίου διάθεσης

Εφαρμογή υπολογισμού ρυθμού φόρτισης πεδίου διάθεσης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.apdkritis.gov.gr/el/open-data
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούλιος 6, 2018, 09:41
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 6, 2018, 09:30