ΕΝΑΡΞΗ Η΄ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Η΄ ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε.Ο.Τ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΕΣΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Last Updated Ιούνιος 30, 2017, 09:29
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 30, 2016, 08:57