Οδηγός Υποτροφιών / Βοηθημάτων / Βραβείων

Περιέχονται στοιχεία των κοινωφελών περιουσιών που έχουν στους σκοπούς τους τη χορήγηση υποτροφιών, οικονομικών ενισχύσεων λόγω σπουδών, βραβείων και βοηθημάτων και κατανομή των σκοπών σε διάφορες κατηγορίες για αναζήτηση. Το πλήρες σύνολο δεδομένων εμφανίζεται εάν στην αρχική οθόνη επιλέξουμε "Όλεςοποιοσδήποτε" και στη συνέχεια "Αναζήτηση".

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/faces/adf.task-flow?adf.tfId=odhgos-task-flow&adf.tfDoc=/WEB-INF/odhgos-task-flow.xml
Δημιουργός Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 16, 2018, 13:40
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 6, 2018, 10:20
Custom License CC BY SA 4.0