Κατάλογος κτιρίων κεντρικής δημόσιας διοίκησης (άρθρο 7 του Ν.4342/2015)

Κατάρτιση καταλόγου των κτιρίων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν.4342/2015, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις της παρ. 5 του ιδίου άρθρου .

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ypeka.gr/
Last Updated Ιούλιος 10, 2018, 08:26
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2018, 08:23