Παροχές Μητρότητας-Συμπληρωματικές Παροχές ...

URL: http://www.oaed.gr/paroches-metrotetas

Καταβάλλεται σε ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (παρέχουν εξαρτημένη εργασία). Η καταβολή του γίνεται σε γυναίκες που εργάζονται κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας, μετά τον τοκετό και εφόσον εισπράξουν το επίδομα από το Ι.Κ.Α. για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας. Οι παροχές μητρότητας είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο Εργοδότης αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε το Ι.Κ.Α. για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία πληρωμής από το Ι.Κ.Α.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 18, 2017
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 18, 2017
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 7 έτη πριν
id986e0be7-b86f-48e8-8816-f933217c8671
package id00562a06-03b5-4417-93eb-cb3d9c13e08c
revision id427d43f3-36bb-4c12-9dd5-a2d09b799189
stateactive