Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

URL: http://archive.data.gov.gr/dataset/ab7c9aa4-f3b4-4ceb-b46e-20c9f4ac7e3a/resource/d7e3acfd-f706-4a7e-9143-f5adcfd63a6e/download/Excel-A-2016.xlsx

A ΤΡΙΜΗΝΟ (2016) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΕΣΟΔΑ, ΕΞΟΔΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ- ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 15, 2016
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 15, 2016
Διαμόρφωση .xlsx
Άδεια License not specified
createdπάνω από 7 έτη πριν
format.xlsx
idd7e3acfd-f706-4a7e-9143-f5adcfd63a6e
on same domain1
package idab7c9aa4-f3b4-4ceb-b46e-20c9f4ac7e3a
revision id01990b43-a4a4-4be0-a4f2-f4ee27f85968
stateactive
url typeupload