βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Άδειες: Creative Commons Αναφορά Τύποι: PDF Ετικέτες: Decentralized Administration of Crete Δημόσια Περιουσία

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Κοινωφελείς Περιουσίες

    Αναρτημένο υλικό όπως προβλέπει ο ν. 4182/2013 που διέπει τις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομίες (Απολογισμοί - Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί, Υποτροφίες).
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).