2016 - Προσλήψεις - Αποχωρήσεις προσωπικού δημόσιας διοίκησης

Περιλαμβάνεται το προσωπικό των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΟΤΑ Ά και ΄Β Βαθμού και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Περιλαμβάνει στοιχεία του τακτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα, δηλαδή των μόνιμων υπαλλήλων/λειτουργών, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των απασχολουμένων με έμμισθη εντολή και των υπαλλήλων επί θητεία που μονιμοποιούνται με την λήξη της (Μέλη ΔΕΠ, Ιατροί ΕΣΥ, Ειδικοί Φρουροί). Δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή apografi.yap.gov.gr
Δημιουργός Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπεύθυνος Συντήρησης Διονύσης Κοντογιώργης
Last Updated Φεβρουάριος 8, 2016, 11:08
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 8, 2016, 11:07