Λίστα πρατηρίων που αποστέλλουν δεδομένα στη ΓΓΠΣ

Μια λίστα με τα πρατήρια που στέλνουν δεδομένα στη ΓΓΠΣ (λευκή λίστα) (1.375 από 2.323 πρατήρια).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΓΠΣ
Last Updated Ιούλιος 3, 2015, 12:21
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2015, 10:13