Αναθέσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών, Μελετών

Αναθέσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών, Μελετών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή diavgeia.gov.gr
Δημιουργός Βασίλειος Μαθιουδάκης
Υπεύθυνος Συντήρησης Βασίλειος Μαθιουδάκης
Last Updated Φεβρουάριος 22, 2017, 08:08
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 22, 2017, 08:07