ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Περιλαμβάνει αναρτήσεις του Πράσινου Ταμείου στον ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr/ για τον τύπο πράξης : ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Υπεύθυνος Συντήρησης Γκλαβόπουλος Αθ. Ευάγγελος
Last Updated Ιούλιος 30, 2018, 12:00
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 30, 2018, 11:59