Αποφάσεις Αναλήψεων-Ανακλήσεων Κ.Α.Ε. δαπανών μισθοδοσίας

Αριθμός αναλήψεων και ανακλήσεων των Κ.Α.Ε. δαπανών μισθοδοσίας του προυπολογισμού των Ε.Φ. 110, 210, 230, 240, 260, 270 του Φ.15 για το ο.ε. 2017 καθώς και το 1ο εξάμηνο 2018. Αριθμός αναλήψεων και ανακλήσεων των Κ.Α.Ε. δαπανών εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που αφορούν αποδοχές του προυπολογισμού των Ε.Φ. 110, 210 του Φ.15 του 1ου εξαμήνου 2018

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Μισθοδοσίας
Last Updated Νοέμβριος 12, 2018, 11:04
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 12, 2018, 10:51