Λίστα Αποφάσεων Διάθεσης Συνόλων Εγγράφων, Πληροφοριών και Δεδομένων

Λίστα με αποφάσεις διάθεσης συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων των φορέων που έχουν εκδοθεί.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Last Updated Μάιος 11, 2020, 11:41
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 30, 2015, 06:31