Αποφάσεις έγκρισης επιχορηγήσεων εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων του ΥΠΕΝ

ΥΑ που εκδίδονται μετα απο την υποβολή απο τα νομικά πρόσωπα των δικαιολογητικών που προβλέπονται απο το Θεσμικό Πλαίσιο. Τα δικαιολογητικά αυτά αφορούν σε ετήσιους απολογισμούς, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, κλπ), φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, ειδική έκθεση άρθρου 76 του Ν. 4170/2013 κλπ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr
Last Updated Μάρτιος 13, 2018, 12:20
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 5, 2018, 11:53