Αποφάσεις επί προσφυγών κατά εντολών των Επιθεωρητών Μεταλλείων

Εξέταση προσφυγών κατά εντολών και αποφάσεων επιβολής κυρώσεων των Επιθεωρητών Μεταλλείων σε λατομεία μαρμάρων και αδρανών υλικών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Last Updated Ιούλιος 10, 2018, 10:33
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 10, 2018, 10:28