Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΑΜΘ

Το περιφερειακό συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το συμβούλιο σε επιτροπή του (Ν 3852/2010 ΦΕΚ 87 Α' 7/6/2010, Άρθρο 163).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Ελένη Κατσικούδη
Last Updated Ιανούαριος 20, 2016, 10:14
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 20, 2016, 08:52