Απόφαση κατανομής πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισμού

Έκδοση απόφασης κατανομής πιστώσεων του προϋπολογισμού του επόμενου οικ. Έτους, μετά την ψήφιση από την Βουλή του Κρατικού Π/Υ, στους επιμέρους ΚΑΕ των Ε.Φ. 31110, 31-120 & 31-130

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Last Updated Μάρτιος 12, 2018, 09:42
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 6, 2018, 09:30