Απογραφές και εκθέσεις για τα Εθνικά Όρια ...

URL: https://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nec_revised/

Εθνικές απογραφές εκπομπών, εθνικές προβλέψεις εκπομπών, ενημερωτική έκθεση απογραφής, απογραφές εκπομπών με χωρική διακριτοποίηση και απογραφές μεγάλων σημειακών πηγών, εθνικό πρόγραμμα ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης και παρακολούθηση επιπτώσεών της.

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Αύγουστος 28, 2018
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 28, 2018
Διαμόρφωση url
Άδεια License not specified
createdπάνω από 3 έτη πριν
formaturl
id98fe8e8a-87a8-442f-a78f-515dfe5db7bc
package id7f1abb51-60ac-4aaf-b07e-d14cc6dac2a8
revision ida8832503-a8e6-4223-b7f8-98c16680b4aa
stateactive