Αρχείο Καταγραφής Κάδων Ανακύκλωσης Ρούχων

Περιλαμβάνει την τοποθεσία 26 κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων με τις συντεταγμένες τους

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Φραγκίσκος Κοντορούσης
Έκδοση 1.1
Last Updated Φεβρουάριος 7, 2017, 10:26
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 7, 2017, 10:14