Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Κιλκίς 01.01.1999

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων - Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Κιλκίς από 01.01.1999 - 31.12.2010

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Υπεύθυνος Συντήρησης Βαφείδης Δημήτριος
Last Updated Ιούνιος 1, 2017, 08:35
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 28, 2016, 07:16