Αρχείο διαγραμμάτων Διαταγμάτων και Αποφάσεων ρυμοτομίας του Δ.Α.

Περιλαμβάνει διαγράμματα τροποποιήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ταξινομημένα χρονολογικά βάσει της δημοσίευσής τους σε ΦΕΚ. Το φυσικό αρχείο έως το έτος 1993 και το ψηφιακό έως το έτος 2014.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος - Τμήμα Τοπογραφίας και Περιβάλλοντος
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος - Τμήμα Τοπογραφίας και Περιβάλλοντος
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούνιος 19, 2018, 09:03
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 18, 2018, 05:29