Διευθύνσεις Περιπτέρων Δήμου Καβάλας

Στο σύνολο περιέχονται οι διευθύνσεις των περιπτέρων του Δήμου Καβάλας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης Δέσποινα Σαραφείδου
Last Updated Ιούνιος 20, 2017, 09:33
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 13, 2017, 08:33