Δράσεις της ΕΕΤΤ που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ

Έγγραφα που αφορούν στη διεκδίκηση ένταξης και χρηματοδότησης των αναπτυξιακών δράσεων της ΕΕΤΤ από πόρους του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/EETT/ESPA/
Δημιουργός Τμήμα Πληροφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Πληροφορικής
Έκδοση 1.0
Last Updated Δεκέμβριος 6, 2018, 06:43
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 5, 2018, 07:07