Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου ...

URL: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=513&language=el-GR

Το θεσμικό πλαίσιο και τα σχετικά ΦΕΚ βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Οκτώβριος 10, 2016
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 10, 2016
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 5 έτη πριν
id697acc0c-3c7b-44a7-bf5b-d7cfc6778ac7
package id98467bd5-311d-49fd-bbdc-df55a9bd9623
revision idea93d652-8e37-4111-bf75-2a0cf8d48a8c
stateactive