ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

URL: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=decisionType:%22%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%98%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D%20/%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22&fq=organizationUid:%2299221315%22&fq=unitUid:%2272715%22&sort=recent&wt=xml

From the dataset abstract

ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ Η ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Η ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Πηγή : ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 6, 2018
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 6, 2018
Διαμόρφωση XML
Άδεια License not specified
createdπάνω από 4 έτη πριν
formatXML
idbc0ae4bd-f627-493b-a85c-09195f59a009
package idb4197b5f-43a1-431f-866c-874243ecbc36
position1
revision idded94d62-b82b-481d-92eb-03e3696e00bc
stateactive