ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΕΟΤ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=organizationUid:%2299221315%22&fq=unitUid:%2272717%22&sort=recent&wt=xml
Δημιουργός Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης
Υπεύθυνος Συντήρησης Σιδηράς Κωνσταντίνος
Last Updated Ιούνιος 6, 2018, 09:49
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 9, 2016, 08:00