Εγκρίσεις προϋπολογισμών, των τροποποιήσεων αυτών καθώς και των απολογισμών-ισολογισμών των εποπτευόμενων νομικών πρόσωπων του ΥΠΕΝ

Εγκρίσεις με ΥΑ ή με ΚΥΑ των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, εγκρίσεις των τροποποιήσεων αυτών και εγκρίσεις απολογισμών Ν.Π.Δ.Δ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://app.diavgeia.gov.gr
Last Updated Ιούλιος 20, 2018, 07:36
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 20, 2018, 07:33