Εκκρεμείς Υποθέσεις Απαλλοτριώσεων στο σύνολο του Δήμου Ιλίου

Το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων εμπεριέχονται σε ένα αρχείο (.dwg) στο οποίο αποτυπώνονται ρυμοτομούμενα τμήματα σε διάφορα σημεία του Δήμου Ιλίου τα οποία δεν έχουν αποζημιωθεί (είτε έχει συνταχθεί Πράξη Αναλογισμού είτε όχι) και άρα οι απαλλοτριώσεις δεν έχουν συντελεστεί καθώς και ένα αρχείο (.xls) όπου φαίνονται τα εμβαδά των ανωτέρω ρυμοτομούμενων τμημάτων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Ιωάννα Μητρογιάννη
Last Updated Ιούνιος 30, 2017, 11:16
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 16, 2016, 11:08
Custom License Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0) - http://www.inspire.okxe.gr/images/Files/Licences/anoixti_adeia_v1.0.doc