ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Κ.ΑΛ.Ο.

ΈΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΠΚ2)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Last Updated Νοέμβριος 6, 2018, 11:42
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 6, 2018, 11:42