ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΔ
Υπεύθυνος Συντήρησης Νεκταρία Κακανή
Last Updated Μάιος 7, 2019, 07:51
Δημιουργήθηκε Μάιος 7, 2019, 07:49