ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχ. - ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.-ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχείρισης - ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://2013.anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&searchValue=1050500&searchField=5&lang=el-GR&columns[]=title:%CE%A4%CE%99%CE%A4%CE%9B%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5&columns[]=kodikos:%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20MIS&columns[]=trexousaKatastash:%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5&columns[]=body:%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%A3&columns[]=budget:%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%AB%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3&columns[]=contracts:%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%9F%20%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D&columns[]=payments:%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%9F%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%9C%CE%A9%CE%9D&columns[]=perifereia:%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91&pageTitle=%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%20%CE%91%CE%9B%CE%A6%CE%91%20%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%96%CE%91%20%CE%91.%CE%95.%20(%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%97%CE%9D%20%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%96%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A3%20%CE%91.%CE%95.)&replaceEnum=True&pagesize=120000&ergaType[]=2&ergaType[]=3&ergaType[]=4
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 27, 2019, 08:49
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 27, 2019, 08:49