Γεωχωρικά Δεδομένα

Γεωχωρικά δεδομένα ΥΠΠΟΑ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Last Updated Ιούλιος 24, 2017, 11:04
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 7, 2016, 07:51