Γνωμοδοτήσεις επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 2014, από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.

Γνωμοδοτήσεις επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατηγορίας Α1 & Α2 της ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13-01-12)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Τσαρούχη Ελένη
Last Updated Νοέμβριος 29, 2016, 08:48
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 6, 2016, 06:54