Γνωμοδοτήσεις Επιτροπής Ανταγωνισμού

H Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ως αρμοδιότητα την εφαρμογή του ν. 3959/11 "προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού". Στο πλαίσιο αυτό γνωμοδοτεί επί θεμάτων ανταγωνισμού όταν της ζητηθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο Υπουργό ή από ενώσεις επιμελητηρίων, βιομηχανικών και εμπορικών συλλόγων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.epant.gr/openData.svc/GetDecisionByType?type=Διάφορα
Δημιουργός Επιτροπή Ανταγωνισμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Πληροφορικής / Επιτροπή Ανταγωνισμού
Last Updated Μάιος 19, 2017, 08:44
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 1, 2015, 12:21