ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=decisionType:%22%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%97%CE%A3%22&fq=organizationUid:%2299221315%22&fq=unitUid:%2272719%22&sort=recent&wt=xml
Δημιουργός Διεύθυνση Οικονομικών
Υπεύθυνος Συντήρησης Ευαγγελίου Νικόλαος
Last Updated Ιούνιος 6, 2018, 07:49
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 28, 2017, 09:42
Custom License ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ