Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2014

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Last Updated Οκτώβριος 2, 2018, 10:23
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 2, 2018, 10:22