Κοινοβουλευτικοί Έλεγχοι για το έτος 2014, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.

Απαντήσεις σε Κοινοβουλευτικούς Ελέγχους για το έτος 2014

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Ελένη Τσαρούχη
Last Updated Νοέμβριος 29, 2016, 08:19
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 14, 2016, 10:27