ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ : Εξωτερικοί Ασθενείς (ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά), Καταγραφή Νοσηλευτικής Κίνησης, Εξετάσεις - Χειρουργεία – Διακομιδές, Διάρθρωση Υπηρεσιών ανα ασφαλιστικό φορέα, Παρακολούθηση Ολοήμερης (Απογευματινής Λειτουργίας).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τζίνα Σταυρούλα
Υπεύθυνος Συντήρησης Παρασκευάς Παπαδόπουλος
Last Updated Νοέμβριος 15, 2016, 12:13
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 15, 2016, 11:08